in English in English

Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Psycon:n CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Psycon Oy
  Jaakonkatu 3 A
  00100 Helsinki
  Puh: 020 7101 200
  Fax: 020 7101 201
  E-mail: rekrytointi@psycon.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Sinikka Viinikainen
  Psycon Oy
  Jaakonkatu 3 A
  00100 Helsinki
  Puh: 020 7101 200
 3. Rekisterin nimi
  Psycon:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Psycon:n saamissa toimeksiannoissa, joissa Psycon:n asiakkaalle etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Psycon:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Psycon:n sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Psycon:n toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.